Soukromé lety

Systém pro ohlášení protiprávního jednání

ABS Jets má zavedený systém ohlašování možného protiprávního jednání, který vychází ze směrnice EU (č. 2019/1937). Cílem tohoto ohlašovacího systému je odhalování a boj s případným závažným protiprávním jednání uvnitř společnosti. Systém mohou využít a protiprávní jednání ohlásit:

 • Zaměstnanci společnosti
 • Spolupracující OSVČ
 • Členové orgánu
 • Dobrovolníci
 • Stážisti
 • Uchazeči o zaměstnání
 • Smluvní dodavatelé a další.

Ohlášení mohou podat fyzické osoby v případě, že se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o možném protiprávním jednání, které:

 • Porušuje právní předpis nebo předpis EU ve vymezených oblastech nebo
 • Má znaky jakéhokoliv trestného činu nebo přestupku
 • Porušuje zákon o ochraně oznamovatelů
 • Porušuje právní předpis v některé z vyjmenovaných oblastí (právní předpisy v oblasti finančních služeb, daně z příjmu právnických osob, ochrany spotřebitele, zaměstnanosti či pracovního práva atd.)
ABS Jets určuje Martina Orlitu, Vedoucího řízení jakosti a bezpečnosti, jako osobu příslušnou k plnění úkolů podle § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 171/2023 Sb.,

Ohlášení je možné podat:

 • telefonicky: +420 733 555 524
 • emailem: whistleblowing@absjets.com
 • ústně (telefon, záznamník) příslušné osobě
 • osobně ústním podáním příslušné osobě
 • písemně do schránky na recepci společnosti

Podané ohlášení bude doručeno pouze příslušné osobě, která je povinna jej zpracovat a zajistit, že oznamovatel nebude vystaven jakémukoliv odvetnému opatření ze strany společnosti. Tato osoba bude na každé ohlášení reagovat a kontaktovat oznamovatele za účelem získání dalších informací a zajištění případné nápravné akce. Na anonymně podané ohlášení bude možné reagovat pouze v omezené míře.

Ohlášení protiprávního jednání

ABS Jets

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.